Rendi üldtingimused

RENDIPERIOOD Minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev (24h). Rendipäevade arvestus käib täispäevades.

MAKSMINE Maksmine toimub enne rendiperioodi sularahas või 2 päeva enne rendiperioodi algust pangaülekandega meiepoolt eelnevalt esitatud arve alusel.

RENDIHIND Rendihinna sees on auto liikluskindlustus, vabatahtlik liikluskindlustus (Kasko, omavastutus 5000 EEK) ja käibemaks 18%, kuid mitte bensiin ega klaasipesuvedelik. Kui sõiduk tagastatakse kokkulepitust hiljem meile etteteatamata, rakendatakse vastavalt hinnakirjale ööpäeva tariifi.

JUHILOAD Juhiload peavad olema ladina tähestikus ning juhil peab olema vähemalt kaheaastane sõidukogemus. Kui juhiload ei ole ladina tähestikus, on nõutav rahvusvaheliste juhilubade olemasolu ning vähemalt kaheaastane sõidukogemus.

ESMASED JUHILOAD Esmaste juhilubade puhul on vajalik vähemalt üheaastane sõidukogemus. Selle puudumisel võime keelduda sõiduki rentimisest, erandkorras võime rakendada tagatisraha (1500 EEK) nõuet.

LISAJUHT Rentniku soovi korral on võimalik rendilepingule Eesti piires tasuta märkida kuni kaks lisajuhti. Lisajuhtide juhilubadele kehtivad kõik samasugused nõuded nagu rentnikule. Väljaspoole Eestit sõites tehakse notariaalne volikiri.

KÜTUS Auto antakse rentijale täis kütusepaagiga. Auto tagastamisel peab kütusepaagis olema sama palju kütust, kui seal oli auto üleandmisel rentnikule, vastasel juhul tuleb rentijal tasuda iga puuduva liitri eest 17 EEK.

PUHTUS Auto on rentijale üle andes puhas ja tehniliselt kontrollitud. Tagastamisel peab auto puhtus olema selline, et visuaalselt oleks võimalik tuvastada võimalikke tekkinud kahjustusi. Vastasel juhul tuleb rentnikul tasuda välipesu eest 200 EEK ja salongi puhastamise eest 400 EEK.

TEHNILINE KORRASOLEK Kõik meie autod on enne rentnikule üleandmist tehniliselt kontrollitud ning olukorras, mis on vajalik ohutuks liiklemiseks. Rendiperioodi vältel on sõiduki tehnilise korrasoleku eest vastutav rentnik ning kohustatud tegema selleks vajalikke kulutusi, et tagada sõiduki ohutuks liiklemiseks vajalik tehniline korrasolek. Rentniku poolt tehtud kulutused võib rendileandja korvata rentnikule, kui see oli eelnevalt poolte vahel kokku lepitud ning rentnikul on rendileandjale esitada kultuse kohta arve või tshekk.

KINDLUSTUS Kõigil meie sõidukitel on Eestis kehtiv kohustuslik liikluskindlustus ning mittekohustuslik liikluskindlustus (Kasko), mis sisaldab avarii-, vandalismi- ja varguskindlustusi (auto, stereo, klaasid, veljed) omavastutusega 5000 EEK. Vargusjuhtumite korral peab rentnikul olema esitamiseks auto dokumendid, võtmed, signalisatsioonipult ning vajadusel stereo esipaneel. Nende puudumisel on rentnik vastutav 100 protsendiliselt. Täpsemalt kindlustuse kohta vaata lepingust

LÄBISÕIT Kõigil meie autodel on vaba kilometraazh ning puudub läbisõidupiirang.

ÕNNETUSJUHTUMID Rentniku süül tekkinud õnnetusjuhtumite korral on rentnik kohustatud tasuma sõiduki Kasko-kindlustuse omavastutusmäära 5000 EEK. Samuti on olukord ka kliendi poolt põhjustatud liiklusõnnetuses tekkinud kahjude puhul. Kui põhjustatud kahju on väiksem kui 5000 EEK, võib rentnik korvata rendileandjale tekkinud kahju summas, mis rendileandja peab tegema kahjustuse likvideerimiseks. Täpsemalt õnnetusjuhtumite kohta vaata lepingust.

TEHNILISED RIKKED Tehniliste rikete korral vaadatakse iga juhtum läbi eraldi, kuid oluline on meie teavitamine tekkinud rikkest. Erimeelsuste lahendamise korral pöördutakse spetsialisti poole.

AUTO KOHALETOOMINE JA RAVIIMINE Tallinna piires on auto kohaletoomine tööajal (E-R 09.00-17.30) tasuta, väljaspool tööaega 100 EEK. Mujale Tallinnast välja kilomeetritasuga 4,50 EEK. Auto äraviimine on üldjuhul kokkuleppeline, kuid nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kehtib samuti teenustasu 100 EEK.

SÕIT VÄLISMAALE Eesti Vabariigi piiride ületamiseks on vajalik meie nõusolek, mille kohta tehakse eraldi märge rendilepingule. Välismaale sõiduks võidakse rakendada tagatisraha nõuet omavastutusmäära ulatuses. Sõiduks välismaale tehakse notariaalne volitus.

RENT KOOS JUHIGA Rentimisel auto koos juhiga on oluline meie teavitamine Teie soovist võimalikult vara. Juhiga auto rentimisel kehtib hinnakiri 100 EEK/tund + 2 EEK/km, mis ei sisalda autojuhi majutust ega viisa kulusid juhul, kui see peaks vajalikuks osutuma.

TRANSFERTEENUS Meie poolt pakutav transferteenus sisaldab endas sõitu sihtkohta ja tagasi. Hind sisaldab teenust 12ks tunniks ning ei sisalda sõitu sihtkohas. Kui on soov sõita ringi ka sihtkohas, rakendub selleks ajaks meie tavapärane juhiga renditeenuse hinnakiri (100 EEK/tund + 2 EEK/km).

TRAHVID Rendilepingu tingimuste rikkumise eest kuni 3000 EEK. Suitsetamise tagajärjel tekkinud kahju 1000 EEK. Puuduv kütuseliiter 17 EEK. Maksmata parkimistrahv summa vastavalt viivistasu otsusel märgitule, millele lisandub teenustasu 20% summast. Sõiduki tagastamisega viivitamine ööpäeva tariif vastavalt hinnakirjale.

Sõiduki täpse rendilepingu võid alla laadida SIIT

Kõik väljatoodud hinnad sisaldavad käibemaksu 18%.